تم بيع إعلان سماد مركب سائل NPK 10: 34: 0 إيدامين وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
سماد أوركول سماد أوركول السعر عند الطلب سماد المغذيات الدقيقة أوكرانيا 20 لتر أوكرانيا، m. Nikopol
سماد مركب سائل NPK 10: 34: 0 إيدامين
مباعة
1/1
الفئة الأسمدة المعقدة
الموقع أوكرانيا Harkov
تاريخ النشر سبت 14, 2023
Agriline ID AA32717
معلومات:
الروسية
الأوكرانية
اللغة الفارسية
ترجم إلى العربية
Комплексное жидкое минеральное удобрение Айдомин NPK 10: 34: 0
Норма расхода препарата в расчете 30-50 кг / га
Комплексное жидкое удобрение марки 10: 34: 0 содержит аммонийные соли ортокислот различной степени замещения. Массовая доля общей фосфорной кислоты не менее 34% Р2О5
азота - 10%. Азот и фосфор водорастворимые. Не содержит свободного аммиака. Фосфор находится в форме поли...
Комплексное жидкое минеральное удобрение Айдомин NPK 10: 34: 0
Норма расхода препарата в расчете 30-50 кг / га
Комплексное жидкое удобрение марки 10: 34: 0 содержит аммонийные соли ортокислот различной степени замещения. Массовая доля общей фосфорной кислоты не менее 34% Р2О5
азота - 10%. Азот и фосфор водорастворимые. Не содержит свободного аммиака. Фосфор находится в форме полифосфатов
которые повышают растворимость питательных веществ и продлевают срок хранения
рН-5,7-6,5. Плотность 1,3 г / см3
вязкость - не более 50 МПа
Жидкие комплексные удобрения (РКД) можно равномерно распределять и точно дозировать на поверхности почвы
полностью механизировать процессы
связанные с их транспортировкой
внесением
значительно уменьшить затраты труда
Вносят ЖКД опрыскиванием поверхности поля с последующим зарабатыванием в почву
одновременно с посевом
в междурядья при междурядной обработки и подкормки
с поливной водой. Применять ЖКД в ветреную и туманную погоду не рекомендуется. Используют ЖКД как базовый раствор
к которому добавляют мочевину
аммиачную селитру
калийные удобрения
микроэлементы
пестициды
Эффективность ЖКД и твердых удобрений практически одинакова на черноземах
дерновоподзолистых
серых оподзоленных и темно-каштановых почвах
В системе минерального питания ЖКД 10-34-0 можно сочетать с гербицидами
макро- и микроудобрениями
стимуляторами роста в одном рабочем растворе
соответственно повышается агроэкономическая эффективность интенсивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур. Удобрение вносится также ленточным способом вглубь почвы на глубину 8-10 см специальной техникой
إظهار المزيد
ترجم إلى العربية
Комплексное жидкое минеральное удобрение Айдомин NPK 10: 34: 0
Норма расхода препарата в расчете 30-50 кг / га
Комплексное жидкое удобрение марки 10: 34: 0 содержит аммонийные соли ортокислот различной степени замещения. Массовая доля общей фосфорной кислоты не менее 34% Р2О5
азота - 10%. Азот и фосфор водорастворимые. Не содержит свободного аммиака. Фосфор находится в форме полифосфатов
которые повышают растворимость питательных веществ и продлевают срок хранения
рН-5,7-6,5. Плотность 1,3 г / см3
вязкость - не более 50 МПа
Жидкие комплексные удобрения (РКД) можно равномерно распределять и точно дозировать на поверхности почвы
полностью механизировать процессы
связанные с их транспортировкой
внесением
значительно уменьшить затраты труда
Вносят ЖКД опрыскиванием поверхности поля с последующим зарабатыванием в почву
одновременно с посевом
в междурядья при междурядной обработки и подкормки
с поливной водой. Применять ЖКД в ветреную и туманную погоду не рекомендуется. Используют ЖКД как базовый раствор
к которому добавляют мочевину
аммиачную селитру
калийные удобрения
микроэлементы
пестициды
Эффективность ЖКД и твердых удобрений практически одинакова на черноземах
дерновоподзолистых
серых оподзоленных и темно-каштановых почвах
В системе минерального питания ЖКД 10-34-0 можно сочетать с гербицидами
макро- и микроудобрениями
стимуляторами роста в одном рабочем растворе
соответственно повышается агроэкономическая эффективность интенсивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур. Удобрение вносится также ленточным способом вглубь почвы на глубину 8-10 см специальной техникой
ترجم إلى العربية
کود معدنی مایع پیچیده Aidomin NPK 10: 34: 0
میزان مصرف دارو 30-50 کیلوگرم در هکتار برآورد شده است
کود مایع پیچیده با نام تجاری 10: 34: 0 حاوی نمک های آمونیوم ارتواسیدهای درجات مختلف جایگزینی است. کسر جرمی کل اسید فسفریک کمتر از 34٪ P2O5 نیست
نیتروژن - 10٪. نیتروژن و فسفر محلول در آب هستند. حاوی آمونیاک رایگان نیست. فسفر به شکل پلی فسفات است
که حلالیت مواد مغذی را افزایش داده و ماندگاری را افزایش می دهد
pH-5.7-6.5. چگالی 1.3 گرم بر سانتی متر مکعب
ویسکوزیته - بیش از 50 مگاپاسکال نیست
کودهای پیچیده مایع (LCF) را می توان به طور مساوی توزیع کرد و به دقت روی سطح خاک دوز کرد.
فرآیندها را کاملاً مکانیزه کنید
مربوط به حمل و نقل آنها
معرفی
به طور قابل توجهی هزینه های نیروی کار را کاهش می دهد
کود مایع با سمپاشی سطح مزرعه همراه با کار بعدی در خاک اعمال می شود
همزمان با کاشت
در پردازش بین ردیفی و کوددهی
با آب آبیاری استفاده از LCD در هوای باد و مه آلود توصیه نمی شود. LCD به عنوان راه حل پایه استفاده می شود
که اوره به آن اضافه می شود
نیترات آمونیوم
کودهای پتاس
عناصر کمیاب
آفت کش ها
کارایی کودهای مایع و کودهای جامد بر روی چرنوزم ها تقریباً یکسان است.
پودزولیک چمن
خاکستری خاکستری و شاه بلوط تیره
در سیستم تغذیه معدنی، YKD 10-34-0 را می توان با علف کش ها ترکیب کرد
کودهای کلان و میکرو
محرک های رشد در یک محلول کاری
بر این اساس، کارایی کشاورزی-اقتصادی فناوری‌های کشت فشرده محصولات کشاورزی افزایش می‌یابد. کود نیز به روش نواری در خاک تا عمق 8-10 سانتی متر با استفاده از تجهیزات مخصوص اعمال می شود.
المواصفات
دولة الشركة المصنعة أوكرانيا
التغليف علبة