جديد مدحلة الأسفلت Nový strunový válec 3,0 m 420 mm pro brány, kultivátor

PDF
جديد مدحلة الأسفلت Nový strunový válec 3,0 m 420 mm pro brány, kultivátor
جديد مدحلة الأسفلت Nový strunový válec 3,0 m 420 mm pro brány, kultivátor صورة 2
هل أنت مهتم بالإعلان؟
الاتصال بالبائع
1/2
PDF
‏٧٥٩٫٣٠ €
السعر بدون ضريبة القيمة المضافة
‏٣٬٥٠٠٫٠٠ PLN
≈ ‏٨٠٥٫٣٠ US$
‏٩٣٣٫٩٤ €
بما في ذلك سعر الضريبة على القيمة المضافة
الاتصال بالبائع
الفئة مدحلة الأسفلت
سنة التصنيع 2023
الموقع بولندا Nądnia
تاريخ النشر سبت 14, 2023
Agriline ID VZ34864
المواصفات
مقاييس عامة عرض - 3 متر
حالة المركبة
حالة المركبة جديد

معلومات إضافية — جديد مدحلة الأسفلت Nový strunový válec 3,0 m 420 mm pro brány, kultivátor

الإنكليزية
New 3.0 m 420 mm string roller for harrow, cultivator, subsoiler.
Technical data :
- diameter 420 mm
- number of strings: 12
- width: 3 m
- axles with a diameter of 30 to 60 mm
For an additional fee, a frame 80x80 mm or 100x100 mm
Possibility of making shafts in the range of 1 to 4 meters in width and diameter in the range of 250 to 600 mm.
Export: ONLY NET AMOUNT TO BE PAID (with valid EU VAT number)
Contact also via WhatsApp
Possibility of delivery throughout Europe.
Please do not hesitate to contact us.
Nový strunový válec 3,0 m 420 mm pro brány, kultivátor, kypřič.
Technická data :
- průměr 420 mm
- počet strun: 12
- šířka: 3m
- osy o průměru 30 až 60 mm
Za příplatek rám 80x80 mm nebo 100x100 mm
Možnost zhotovení šachet v rozmezí šířky 1 až 4 metry a průměru v rozmezí 250 až 600 mm.
Export: K ZAPLACENÍ POUZE ČISTÁ ČÁSTKA (s platným číslem DPH EU)

Kontakt také přes WhatsApp

Možnost doručení po celé Evropě.

Prosím neváhejte nás kontaktovat.
Neue 3,0 m 420 mm Saitenwalze für Egge, Grubber, Untergrundlockerer.
Technische Daten :
- Durchmesser 420 mm
- Anzahl Saiten: 12
- Breite: 3 m
- Achsen mit einem Durchmesser von 30 bis 60 mm
Gegen Aufpreis ein Rahmen 80x80 mm oder 100x100 mm
Möglichkeit der Herstellung von Wellen im Bereich von 1 bis 4 Metern Breite und Durchmesser im Bereich von 250 bis 600 mm.
Export: NUR NETTOBETRAG ZU ZAHLEN (mit gültiger EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer)
Kontakt auch über WhatsApp
Möglichkeit der Lieferung in ganz Europa.
Bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
Ny 3,0 m 420 mm strengvalse til harve, kultivator, undergrundsjern.
Teknisk data :
- diameter 420 mm
- antal strenge: 12
- bredde: 3 m
- aksler med en diameter på 30 til 60 mm
Mod tillæg en ramme 80x80 mm eller 100x100 mm
Mulighed for at fremstille aksler i intervallet 1 til 4 meter i bredden og diameteren i intervallet 250 til 600 mm.
Eksport: KUN NETTOBELØB, DER SKAL BETALES (med gyldigt EU-momsnummer)
Kontakt også via WhatsApp
Mulighed for levering i hele Europa.
Tøv ikke med at kontakte os.
Nuevo rodillo de hilo de 3,0 m 420 mm para grada, cultivador, subsolador.
Datos técnicos :
- diámetro 420 mm
- número de cuerdas: 12
- ancho: 3m
- ejes con un diámetro de 30 a 60 mm
Por un cargo adicional, un marco de 80x80 mm o 100x100 mm
Posibilidad de realizar fustes en el rango de 1 a 4 metros de ancho y diámetro en el rango de 250 a 600 mm.
Exportación: SOLO IMPORTE NETO A PAGAR (con número de IVA de la UE válido)
Contacta también vía WhatsApp
Posibilidad de entrega en toda Europa.
Por favor no dude en contactar con nosotros.
Nouveau rouleau à cordes 3,0 m 420 mm pour herse, cultivateur, sous-soleuse.
Données techniques :
- diamètre 420 mm
- nombre de cordes : 12
- largeur : 3m
- axes d'un diamètre de 30 à 60 mm
Moyennant un supplément, un cadre 80x80 mm ou 100x100 mm
Possibilité de réaliser des puits de 1 à 4 mètres de largeur et de diamètre de 250 à 600 mm.
Export : UNIQUEMENT MONTANT NET À PAYER (avec numéro de TVA intracommunautaire valide)
Contact également via WhatsApp
Possibilité de livraison dans toute l'Europe.
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter.
Új 3,0 m 420 mm-es húrhenger boronához, kultivátorhoz, altalajozóhoz.
Műszaki adatok :
- átmérő 420 mm
- karakterláncok száma: 12
- szélesség: 3 m
- 30-60 mm átmérőjű tengelyek
Felár ellenében 80x80 mm-es vagy 100x100 mm-es keret
Lehetőség van 1-4 méter szélességű és 250-600 mm átmérőjű tengelyek készítésére.
Exportálás: CSAK NETTÓ FIZETŐ ÖSSZEG (érvényes EU-s ÁFA számmal)
Vegye fel a kapcsolatot WhatsApp-on keresztül is
Szállítási lehetőség egész Európa.
Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.
Nuovo rullo a corda da 3,0 m 420 mm per erpice, coltivatore, ripuntatore.
Dati tecnici :
- diametro 420 mm
- numero di stringhe: 12
- larghezza: 3 m
- assi con un diametro da 30 a 60 mm
A pagamento, una cornice 80x80 mm o 100x100 mm
Possibilità di realizzare alberi nella gamma da 1 a 4 metri di larghezza e diametro nella gamma da 250 a 600 mm.
Export: SOLO IMPORTO NETTO DA PAGARE (con partita IVA UE valida)
Contatto anche tramite WhatsApp
Possibilità di spedizione in tutta Europa.
Non esitate a contattarci.
Nieuwe draadwals van 3,0 m 420 mm voor eg, cultivator, woeler.
Technische data :
- diameter 420 mm
- aantal snaren: 12
- breedte: 3 m
- assen met een diameter van 30 tot 60 mm
Tegen meerprijs een kader 80x80 mm of 100x100 mm
Mogelijkheid om schachten te maken in het bereik van 1 tot 4 meter breed en diameter in het bereik van 250 tot 600 mm.
Export: ENKEL NET TE BETAALD BEDRAG (met geldig EU BTW-nummer)
Contact ook via WhatsApp
Mogelijkheid tot levering in heel Europa.
Aarzel alstublieft niet contact met ons op te nemen
Nowy wał strunowy 3,0 m 420 mm, do brony, kultywatora, głębosza.
Dane techniczne :
- średnica 420 mm
- ilość strun : 12
- szerokość : 3 m
- osie o średnicy od 30 do 60 mm
Za dodatkową opłatą ramka 80x80 mm lub 100x100 mm
Możliwość wykonania wałów w zakresie od 1 do 4 metrów szerokości oraz średnicy w zakresie 250 do 600 mm.
Eksport : DO ZAPLATY TYLKO KWOTA NETTO ( z ważnym numerem VAT UE )

Kontakt także przez WhatsApp

Możliwość dostawy na terenie całej Europy.

Zapraszamy do kontaktu.
Rola de snur nou 3,0 m 420 mm, pentru grapa, cultivator, subsolator.
Date tehnice :
- diametru 420 mm
- număr de șiruri: 12
- latime: 3 m
- axe cu diametrul de la 30 la 60 mm
Contra cost, un cadru de 80x80 mm sau 100x100 mm
Posibilitatea de a realiza arbori în intervalul de la 1 până la 4 metri în lățime și diametru în intervalul de 250 până la 600 mm.
Export: NUMAI SUMA NETĂ DE PLATĂ (cu un număr valid de TVA UE)
Contactați și prin WhatsApp
Posibilitate de livrare in toata Europa.
Simte-te liber să ne contactezi.
Nový 3,0 m 420 mm strunový valec pre brány, kultivátor, podrývač.
Technické dáta :
- priemer 420 mm
- počet strún: 12
- šírka: 3 m
- osky s priemerom 30 až 60 mm
Za príplatok rám 80x80 mm alebo 100x100 mm
Možnosť vyhotovenia šácht v rozmedzí šírky 1 až 4 metre a priemeru v rozmedzí 250 až 600 mm.
Vývoz: ZAPLATÍTE LEN ČISTÚ SUMU (s platným IČ DPH EÚ)
Kontakt aj cez WhatsApp
Možnosť dodania po celej Európe.
Prosím neváhajte nás kontaktovať.
هامة
إن هذا العرض يمكن الحصول من خلاله على المعلومات الأولية فقط. أما التفاصيل المتعلقة، فيرجى الاتصال بالبائع.
نصائح للشراء
نصائح للأمان
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!

إعلانات مماثلة